Ventil 3 crop

Vi har ikke hatt driftsstans eller noen form for driftsproblemer

Robust konstruksjon gir lang levetid

Når det gikk om lag 20 år før kunden tok kontakt med leverandøren for å diskutere vedlikeholdsopplegg og mulig utskiftingsprogram, er det nærliggende å si at utstyret er godt konstruert. I tillegg er valg og spesifisering av komponenter utført på en faglig god måte.

Valleråsen renseanlegg i Porsgrunn er i ferd med å gjennomføre et vedlikeholds- og oppgraderingsprogram for sine ventiler.

- Vi har ikke hatt driftsstans eller noen form for driftsproblemer med ventilene fra Keystone som ble installert da nyanlegget var ferdig i 1997, forteller Johan Ahlfors til AMNYTT. Ahlfors er driftsoperatør i Valleråsen renseanlegg i Porsgrunn, og ifølge ham selv en altmuligmann i anlegget. Han kjenner derfor alle sider ved drift og vedlikehold i Valleråsen. Etter drøye 20 års drift forventet vi at det muligens kunne komme noen driftsforstyrrelser, så vi besluttet å vedlikeholde ventilene. De aktuelle ventilene, totalt 48 stykker, blir stort sett operert en gang i døgnet. I et annet prosessavsnitt i anlegget blir ventiler operert opp til 12 ganger i døgnet, på grunn av rengjøringsprosedyrer. Disse ventilene er det utført vedlikehold på siste året. Det er erfaring fra dette arbeidet som ble brukt i planleggingen av vedlikeholdet som nå utføres.

Les hele artikkelen her.

phoenix e-lader crop

Smart ladestyring for e-mobilitet

Trenden går mot større ladeparkeringsplasser med korte ladetider

Med EV Charging Suite tilbyr Phoenix Contact en skalerbar programvareløsning for ladestyringen. Den optimaliserer driften av ladestasjoner, sørger for stasjonenes tilgjengelighet og åpner for fleksibel utbygging.

les mer...
Hadeland vann crop

Ett referanse vannforsyningsanlegg

Det nyeste tilskuddet rekken av vannbehandlingsanlegg basert på Moldeprosessen

Vannskandalen i Askøy er ikke et enkeltstående tilfelle i Norge. I minst 62 kommuner i landet ble det i 2018 og hittil i 2019 sendt varsel til innbyggerne om at vannet er så smittefarlig at det må kokes.

les mer...
Kolasj AMNYTT 04 19 crop

AMNYTT 04 2019 er publisert

Vi må bli mer innovative

Norge blir fraløpt i EUs rangering av de mest innovative regionene i Europa. Danmark, Finland og Sverige ligger alle høyere. I den nye rangeringen har EU-kommisjonen tatt for seg 238 regioner i EUs 28 medlemsland samt Norge, Sveits og Serbia. Trøndelag troner øverst blant de norske regionene og kommer på 15. plass i EUs rangering, mens Oslo og Akershus følger på 16. plass.

les mer...
Inline Kemtrak crop

Måling av vannmengde i hydrokarbon løsninger

Fordeler er minimalt vedlikehold, ingen reagenser og kontinuerlige resultater

Måling av vann i alkohol eller hydrokarbon baserte løsninger er en viktig måling i mange industrielle prosesser. Vannet kan overvåkes nøyaktig i et bredt utvalg av prøver fra spormengder til 100% ved hjelp av en Kemtrak fotometrisk prosessanalysator.

les mer...