Eplan Preplanning crop

Innsamle, evaluere, administrere spesifikasjonsdata

Definere automasjonsstrukturen

Eplan Preplanning fokuserer på grunnleggende ingeniørarbeid - den kommende planleggingsfasen før klassisk detaljert ingeniørarbeid. Prosjektdata kan overføres inn i Eplan-plattformen tidlig i prosessen uten uregelmessigheter. Her kan data forbedres videre, administreres og behandles.

Eplan Preplanning tillater brukere å definere automasjonsstrukturen for en maskin eller et anlegg i løpet av prosjektets tidligste trinn: for eksempel, importering av en grunnleggende liste over driv fra mekanisk ingeniøravdeling som kun inneholder grunnleggende informasjon om hva som er planlagt for bruk i et transportbåndsystem. Med Eplan Preplanning kan ingeniøren definere automasjonsstrukturene for maskinen eller anlegget og plassere produkter i denne strukturen. I grunnleggende ingeniørarbeid vil instrument- og kontrollingeniører forbigå informasjonen om sensorer og aktuatorer frem til de kan innhente diagrammene fra tilgjengelig informasjon i løpet av det detaljerte ingeniørarbeidet.

Innsamle, evaluere, administrere spesifikasjonsdata
Typiske automasjonsprosessprosedyrer støttes også profesjonelt, for eksempel ved definering av feltinstrumentasjon. Frem til nå har de mest brukte verktøyene ikke blitt tilstrekkelig integrert i ingeniørprosesser, Excel er kun ett eksempel. Eplan Preplanning muliggjør innsamling, oppføring og malbasert administrasjon av grunnleggende, røffe krav helt igjennom til detaljert spesifikasjonsdata for design av feltutstyr. Videre fordeler opprettes ved å innebygge enheter i forhåndsplanleggingen siden maskin- og anleggsinformasjon også overføres. Hvis, for eksempel, miljøtemperaturen må justeres for et område i et metallbehandlingsanlegg, vil denne oppdaterte endringen av miljøforhold automatisk tilordnes alle enehetsspesifikasjoner innenfor dette området. Endringer av betegnelser for maskin- eller anleggsområder arves også automatisk via deres underliggende komponenter. Siden prosjektdata har blitt samlet på en integrert måte kan meningsfulle og detaljerte evalueringer - slik som kravspesifikasjoner for enhetsprodusenter - genereres med et knappetrykk. Basert på denne dokumentasjonen vil den riktige enhetsteknologien bli valgt senere i ingeniørprosessen, og den blir lagret i prosjektet som en definert komponent med tilhørende enhetsdata.

Felles terminologi forenkler maler
På grunn av de omfattende konfigurasjonsmulighetene lar Eplan Preplanning brukere tilpasse arbeidsmiljøet etter egne behov. Såkalte segmentdefinisjoner fungerer som etablerte identifikatorer for de individuelle nivåene. Enten om nivåene er for produksjonslinjer, deler av transportbåndsystemer eller tankområder så blir den tilhørende terminologien systematisk lagret i malene, noe som forenkler behandlingen av disse strukturelle objektene. Det samme prinsippet gjelder for planlegging av objekter, helt ned til egenskapene. Ved import av en motorliste fra mekanisk ingeniøravdeling finnes det en 1:1 kartlegging av egenskapene og informasjonen på enhetstypene.  For en instrument- og kontrolloppgave tillater Eplan Preplanning opprettelsen av forskjellige målepunkttyper som enkelt kan legges til maskin- eller anleggsstrukturene ved hjelp av dra og slipp.  Brukere avgjør om enkelte egenskaper skal legges inn som en referanse eller som et spesifikt målepunkt. Refererte egenskaper kan enkelt endres på tvers av fullstendige prosjekter gjennom sentralisert maladministrasjon. Denne arbeidsmetoden er fordelaktig, særlig i løpet av prosjektets tidlige faser, når grunnleggende prinsipper for tanknivåmålinger (eller stemmegafler, impellere eller til og med kontinuerlig måling) kan variere på grunn av endringer i kundeforespørsler. Dette tillater en avgjørelse av antallet feltenheter som kreves i tillegg til de nødvendige automasjonskomponentene, eller beregning av grove kostnadsberegninger.

Eplan Preplanning crop

Definere automasjonsstrukturen

Innsamle, evaluere, administrere spesifikasjonsdata

Eplan Preplanning fokuserer på grunnleggende ingeniørarbeid - den kommende planleggingsfasen før klassisk detaljert ingeniørarbeid. Prosjektdata kan overføres inn i Eplan-plattformen tidlig i prosessen uten uregelmessigheter. Her kan data forbedres videre, administreres og behandles.

les mer...