Trainor Trond foran PC3 (1) crop

Har behov for mer utfyllende kompetanse

Trainor inngår samarbeid med TechTeach

Trainor har inngått samarbeid med TechTeach for å gi sine kunder mulighet til mer fordypning innenfor reguleringsteknikk. Samarbeidet omfatter kursene Programmering av simulatorer og Optimalisering av PID-innstilling, som kan anses som en tilleggskompetanse og fordypning til Trainors kurs i reguleringsteknikk.

-Finn Haugen er en nestor innenfor reguleringsteknikk, med anerkjent spisskompetanse innen programmering av simulatorer og optimalisering av PID-innstilling, sier Trond Løfqvist i Trainor. – Vi ser at flere av våre kunder har behov for mer utfyllende kompetanse etter at de har tatt vårt kurs i reguleringsteknikk, og ønsker å gi dem et så bredt kurstilbud som mulig, forklarer han. Kursene er aktuelle for personer i industri og offshore-virksomhet, i tillegg til skoler og lærere som underviser i reguleringsteknikk.

Programmering inn i læreplan 2020

Det er et nasjonalt mål å øke kompetansen innen programmering, blant annet for å sikre en omstillings- og konkurransedyktig industri. Innen faget automatisering kan dette være å programmere simulatorer – som faller inn under det moderne begrepet digital tvilling – for testing og opplæring. Læreplan, som iverksettes høsten 2020 for lærere i den videregående skolen, legger stor vekt på programmering og Python er i praksis språket det satses på. Også studenter på høgskoler og universiteter introduseres i økende grad for dette programmeringsspråket. –Fagfolk i industrien vil ha nytte av å lære seg å programmere digitale tvillinger, sier Løfqvist, og peker på at programmeringskunnskap gir medvind i veien mot industri 4.0, med blant annet mulighet for å forutse konflikter i produksjonsprosessen, optimalisering underveis og forbedret ytelse. Lærere, samt studenter og elever i fagutdanningen vil også ha stor nytte av programmeringskompetanse.

3-delt kursløp

Trainor og TeachTech ser for seg et 3 trinns kursløp der deltakere først gjennomgår kurset Reguleringsteknikk, for så å fordype seg i henholdsvis Programmering av simulatorer og deretter Optimalisering av PID-innstilling. For deltakere som allerede har god kompetanse innen reguleringsteknikk, vil det være mulig å ta ett eller begge påbygningskurs direkte. – Vi er glade for at TeachTech har valgt å tilby sine fordypningskurs gjennom Trainor.no, og at vi sammen kan tilby bransjen et bredt kurstilbud innen reguleringsteknikk med høy faglig kvalitet, sier Løfqvist.

PASCAL BITZ

ABB og Ericsson baner vei for digital omstilling av industrien

Handlingen vil ble aktivert i sanntid gjennom Swisscoms 5G-nettverk,

For første gang noensinne vil ABB og Ericsson sammen med Swisscom demonstrere hvor enkelt og effektivt roboter kan kontrolleres over store avstander gjennom 5G sanntidsteknologi. Under World Economic Forum (WEF) 2020 vil verdensledere se den nye teknologien bruke 5G til kommunikasjonsformål, helt uten forsinkelse.

les mer...
Steut nødtrekk crop

Nykommere i steutes Ex-sortiment

Har svært lange levetider, selv i ugjestmild miljøer,

Robust nødtrekksnor og belteinnrettingsbrytere for Ex-soner. Nødtrekksnor-bryterne i Ex ZS 92 S-serien vil være tilgjengelig med ATEX/IECEx-godkjenninger for sonene 1 (gass-Ex) og 21 (støv-Ex). Belteinnrettingsbryterne i Ex ZS 92 SR-serien vil være godkjent for sone 21 (støv-Ex).

les mer...
Beckhoffcloud_engineering crop

Smart Engineering direkte i skyen

Kan jobbe videre i det vanlige utviklingsmiljøet

TwinCAT Cloud Engineering som grunnlag for høyeffektive IoT automatiseringskonsepter. PC-basert styring som sentral, åpen styringsplattform for alle maskinfunksjoner, støtter optimal implementering av høyeffektive IoT-baserte automatiseringskonsepter.

les mer...
Schneider Exchange crop

Exchange – Åpen og gratis plattform for kompetanseutveksling

Medlemskapet er gratis og gir rett til kjøp og salg av tjenester

Schneider Electric lanserer den åpne, globale plattformen Exchange - nå også i Norge. Exchange er et digitalt økosystem der eksperter, innovatører, utviklere og startups kan møtes for å finne løsninger på spørsmål relatert til bærekraft og energiutfordringer.

les mer...