Trådløst--crop

En av de mest erfarne produsentene når det gjelder industrielt trådløst nettverk

Trådløst gir mange fordeler – men krevet kunnskaper

Tankfarmen til Circle K på Sjursøya i Oslo er oppgradert med trådløse kommunikasjon for nivåmålere og aktuatorer. Prosessen med å få en god installasjon har vært slitsom ved noen anledninger, men svært lærerik for begge parter.

Det viktigste for Circle K er at de nå har ett teknisk godt fungerende anlegg, som gir gode driftsbetingelser og er fleksibelt med hensyn på utvidelser og endringer i driftsbetingelser. - Vi har utstyr fra Emerson og produsenter de har kjøpt opp, forteller Tor Alvestad til AMNYTT. Han har vært prosjektansvarlig hos Circle K for innføring av den trådløse installasjonen. Tankene for bensin, diesel, parafin og jetbensin er sprengt inn i Ekeberg åsen, godt under vannlinjen. Tankene som er plassert i dagen på Sjursøya inneholder forskjellige additiver (tilsetningsstoff), som gir drivstoff og fyringsoljer ønsket egenskaper. Ved vurdering av trådløs kommunikasjon var det naturlig å henvende seg til Emerson. Denne leverandøren er en av de mest erfarne produsentene når det gjelder industrielt trådløst nettverk.

Helle artiklen kan leses her.

Smartest crop

Jakter på Norges smarteste industribedrift

Effektivisering alene er ikke nok

Digitalisering av norsk industri er avgjørende i kappløpet mot internasjonale konkurrenter. Derfor jakter Norsk Industri og Siemens på Norges smarteste industribedrift for femte året på rad. Målet er å løfte frem de gode eksemplene og inspirere til økt konkurransekraft for norsk industri.

les mer...
OPC UA ferdig crop

Standardisert kommunikasjon er sentral i digitaliseringen

Bedriftene må utvikle strategier for overgang til ny nettverksarkitektur

Når industrielle prosesser digitaliseres, øker mengden data som generert på maskinnivå eksponentielt. For å møte nye datakommunikasjon og tilkoblingskrav, vil nye nettverksarkitekturer være nødvendige.

les mer...
Yara garanti crop

Ny statlig garanti til Yara i Porsgrunn

Sikrer økt eksport og kommer til å få store ringvirkninger for lokalsamfunnet

Yara har sikret finansieringen som skal utvide og modernisere gjødselproduksjonen på Herøya. Lånegarantien får de fra GIEK, og er på 1,6 milliarder kroner.

les mer...
APX gardermoen crop

Alle enheter er integrert for å oppnå en maksimal vareflyt

Dette er eksempel på Industri 4.0

Nord-Europas mest automatiserte salatpakkeri er i drift på Gardermoen. Her produserer Ferskvarehuset, som har COOP som største medeier, opptil 1000 paller med grønnsalat hver uke, ved hjelp av Industri 4.0

les mer...