Pepperl MAC0006739 crop

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.

Det gjelder alt fra overordnede produksjonsstyringssystemer og ned til kommunikasjon med sensorer på feltnivå. Ved å benytte komminikasjonsløsninger som går gjennom hele anlegget, økes anleggets tilgjengelighet og effektivitet. Sensorer og øvrig feltutstyr fra Pepperl+Fuchs kan enkelt integreres i eksisterende kommunikasjonssystemer som gir transparente løsninger og øker effektiviteten.

I dag er også industrielle kommunikasjonsløsninger integrert i sentrale systemer som kan stille data til rådighet for Internet of Things-applikasjoner (IoT). Pepperl+Fuchs tilbyr et stort utvalg produkter og løsninger som kan levere høykvalitets data på alle nivåer. Eksempler på dette er AS-interface-systemer, Ethernet-baserte produkter, et stort utvalg produkter med IO-link og øvrige interfaceprodukter.

Industrielt Ethernet

Ved å benytte Industrielt Ethernet oppnås en konsistent nettverksstruktur gjennom hele fabrikken, på alle nivåer. Da får man en kollisjonsfri overføring av både sanntidsdata og IT-data. Industrielt Ethernet-protokoll gjør at store datamengder kan overføres pålitelig og med en forutsigbar transmisjonstid. Ethernet har jo den store fordelen at det ikke trengs noen konvertering av data mellom sensor, styresystem og Internett.

Ethernet IO-moduler

Ethernet IO-moduler gjør at data kan sendes pålitelig mellom sensor/aktuator og styresystem. Enhetene støtter alle vanlige protokoller, som PROFINET, EtherNet/IP, og EtherCAT. I tillegg tilbys avanserte diagnosefunksjoner og samtidig sikres en god transparens gjennom hele anlegget.

AS-Interface

Aktuator-Sensor-interface (AS-interface) erstatter konvensjonell kabling på sensor-aktuatornivå. AS-Interface har etablert seg som en industristandard for kostnadseffektiv overføring av power og signaler på et enkelt trådpar. Det er en åpen standard og den er kompatibel med alle vanlige feltbussystemer. AS-interface har vært i markedet i mer enn 20 år, men nå som industriell datakommunikasjon blir viktigere og viktigere, åpner det for økt bruk av AS-Interface

IO-Link

IO-Link muliggjør sømløs kommunikasjon og dataoverføring fra styresystem og helt ned til sensornivå. Intelligente sensorer kan få ut sitt fulle potensiale med IO-Link. Det baner veg for integrasjon av Industri 4.0-applikasjoner. I tillegg til å overføre data, er også IO-link et effektivt verktøy i forbindelse med konfigurering, feilsøking og idriftsettelse. I/O-link er en overlagret digital kommunikasjon på sensorens normale utgangssignal. Pepperl+Fuchs leverer både IO-link kompatible sensorer, IO-link gatewayer, og i tillegg har alle de store styresystemleverandørene IO-link funksjonalitet i sine systemer.

SmartBridge®

SmartBridge er en enhet som kobles mellom en sensor og et styresystem som gjør at sensorer med innebygget IO-link interface kan kommunisere med et Bluetoothbasert apparat som nettbrett eller smarttelefon. Det kan utveksles måledata, eller det kan konfigureres og feilsøkes. SmartBridge etablerer en link mellom sensoren og nettbaserte apparater og tjenester uten at sensorens måleoppgaver i maskinen påvirkes eller forringes.

 

Las ned White Paper som forklarer forskjell mellom teori og

Catena telefon crop

Ny «Sound Powered» telefon

En av de enkleste og mest driftssikre telefonene som finnes på markedet

«Sound Powered» betyr at hele systemet drives av energien i tale, kombinert med manuelt generert oppkall. Ingen sentral, ingen strømforsyning, ikke noe nettverk og ingen konfigurasjon. Fungerer når alt annet er ute av drift.

les mer...
IMI trykkstøt VA_82730 crop

Forebygg trykkstøt med IMI Buschjost ventiler

Kan redusere trykkstøt med mer enn 80 prosent

Vanntrykkstøt, også kalt hydraulisk sjokk, skaper en plutselig trykkstigning i et rørsystem. Dette kan gjøre skade på pakninger, rør, fittings og øvrige komponenter på applikasjonen.

les mer...
Krohne Gruppebilde med EX ikon crop

Signalomformere fra KROHNE med nytt design og nye bruksområder

Alternativ for parametersetting og kalibrering direkte i Ex-områder

Signalomformerne IFC 100 og MAC 100 samt SMARTMAC 200 er nå tilgjengelig med hus i rustfritt stål. De er hovedsakelig rettet mot applikasjoner i næringsmiddelindustrien, men kan også brukes der høy korrosjonsbestandighet kreves, f.eks. i saltholdige omgivelser.

les mer...
Image converted using ifftoany

Eatons bryteranleggsfamilie Xiria oppgraderes

Designet med Eatons veldokumenterte vakuumbryter teknologi

Plassbehov minimeres, mens skalerbarheten styrkes. Nye tillegg til Xiria-produktfamilen har gjort det mulig å oppskalere bryteranlegget ved behov for flere bryteravganger, tidligere måtte hele anlegget erstattes.

les mer...