Mettler-app-crop

Konvertere mellom konsentrasjon og konduktivite

METTLER TOLEDO lanserer for konvertering av konduktivitet

METTLER TOLEDO Process Analytics har kunngjort at de har lansert en smarttelefon-/nettbrettapp som konverterer konduktivitetsavlesninger til konsentrasjonsnivå og omvendt. 

Den nye gratis mobilappen lar teknikere og instrumentansvarlige konvertere mellom konsentrasjon og konduktivitet. Den kan fås fra App Store, Google Play og MT.com

Et av de viktigste bruksområder for måling av elektrolytisk konduktivitet i prosessanalytisk kjemi er analyse av løsningsstyrke i konsentrasjonskontroll eller -overvåking. Prinsippet i denne analytiske metoden er basert på at rene salter og syrer viser meget særpregede elektrolytiske konduktivitets-adferdsmønstre ved forskjellige konsen-trasjonsnivåer i vannholdige løsninger. 

De kjemiske løsningenes karakteristiske konduktivitetskurver er ofte vanskelig å finne, da litteratur om emnet er begrenset og data ikke spesielt utbredt. Med CONDverter-appen har METTLER TOLEDO Process Analytics laget et enkelt og gratis referanseverktøy, som lar brukeren velge fra en liste over mye brukte industrikjemikalier og angi en konsentrasjonsverdi. CONDverter beregner og viser den tilsvarende konduktivitetsverdien, i et utvalg forskjellige måleenheter. Verktøyet fungerer også andre veien, ved å beregne konsentrasjonen etter at du har angitt en konduktivitetsverdi. 

«Det overrasket meg at ingen har gjort dette før», sier Eric Chan, produktsjef for konduktivitet hos METTLER TOLEDO Process Analytics. «Man trenger ofte å konvertere mellom konsentrasjon og konduktivitet, så et praktisk verktøy på mobilen gjør livet mye enklere.» 

CONDverter-appen er tilgjengelig fra App Store og Google Play-butikken.

DNV Digital Twin 1 crop

Retningslinje for bekjempelse av cybertrusler i olje- og gassindustrien

Viktig for å redusere cyberrisiko og kostnader

Fordelene med digitalisering i olje- og gassektoren er omfattende, men medfører også sårbarheter for nye former for cyberangrep. Nesten 68 % av olje- og gasselskapene ble berørt av minst ett betydelig cyberangrep i 2016, og det antas at mange angrep ikke blir oppdaget eller offentliggjort.

les mer...
Mettler ACC crop

METTLER TOLEDO presenterer kalibrering på en ny måte

Kobler ytelsen til kundens vekt til de faktiske veietoleransene

Gir muligheter til innsparinger på materialer, avfall og ekstraarbeid. Tradisjonell kalibrering fokuserer, og med rette, på hvordan en veieenhet fungerer. Frem til i dag har imidlertid ikke enhetsytelsen vært knyttet til prosessen der veiingen spiller en rolle.

les mer...
2015. INDIA. AGRA. Agra ABB site, India.Foto: Gustav Mårtenss

ABB oppgraderer HVDC-link for Statkraft-selskap

Det oppgraderte MACH-kontrollsystemet fungerer som “hjernen” i HVDC-forbindelsen

ABB har vunnet en ordre fra Baltic Cable AB, et datterselskap av Statkraft, som er en av Europas ledende produsenter av fornybar kraft, for oppgradering av selskapets høyspent likestrøms (HVDC) kraftforbindelse. Den ligger i Østersjøen og forbinder kraftnettene i Tyskland og Sverige.

les mer...
WAGO 21-412-1 crop

Nye holdere for WAGO 221 koblingsklemme

WAGO presenterer nok et produkt til koblingsklemmene 221. Holdere med strekkavlaster til koblingsklemme serie 221.

les mer...