Mettler-app-crop

Konvertere mellom konsentrasjon og konduktivite

METTLER TOLEDO lanserer for konvertering av konduktivitet

METTLER TOLEDO Process Analytics har kunngjort at de har lansert en smarttelefon-/nettbrettapp som konverterer konduktivitetsavlesninger til konsentrasjonsnivå og omvendt. 

Den nye gratis mobilappen lar teknikere og instrumentansvarlige konvertere mellom konsentrasjon og konduktivitet. Den kan fås fra App Store, Google Play og MT.com

Et av de viktigste bruksområder for måling av elektrolytisk konduktivitet i prosessanalytisk kjemi er analyse av løsningsstyrke i konsentrasjonskontroll eller -overvåking. Prinsippet i denne analytiske metoden er basert på at rene salter og syrer viser meget særpregede elektrolytiske konduktivitets-adferdsmønstre ved forskjellige konsen-trasjonsnivåer i vannholdige løsninger. 

De kjemiske løsningenes karakteristiske konduktivitetskurver er ofte vanskelig å finne, da litteratur om emnet er begrenset og data ikke spesielt utbredt. Med CONDverter-appen har METTLER TOLEDO Process Analytics laget et enkelt og gratis referanseverktøy, som lar brukeren velge fra en liste over mye brukte industrikjemikalier og angi en konsentrasjonsverdi. CONDverter beregner og viser den tilsvarende konduktivitetsverdien, i et utvalg forskjellige måleenheter. Verktøyet fungerer også andre veien, ved å beregne konsentrasjonen etter at du har angitt en konduktivitetsverdi. 

«Det overrasket meg at ingen har gjort dette før», sier Eric Chan, produktsjef for konduktivitet hos METTLER TOLEDO Process Analytics. «Man trenger ofte å konvertere mellom konsentrasjon og konduktivitet, så et praktisk verktøy på mobilen gjør livet mye enklere.» 

CONDverter-appen er tilgjengelig fra App Store og Google Play-butikken.

Catena telefon crop

Ny «Sound Powered» telefon

En av de enkleste og mest driftssikre telefonene som finnes på markedet

«Sound Powered» betyr at hele systemet drives av energien i tale, kombinert med manuelt generert oppkall. Ingen sentral, ingen strømforsyning, ikke noe nettverk og ingen konfigurasjon. Fungerer når alt annet er ute av drift.

les mer...
IMI trykkstøt VA_82730 crop

Forebygg trykkstøt med IMI Buschjost ventiler

Kan redusere trykkstøt med mer enn 80 prosent

Vanntrykkstøt, også kalt hydraulisk sjokk, skaper en plutselig trykkstigning i et rørsystem. Dette kan gjøre skade på pakninger, rør, fittings og øvrige komponenter på applikasjonen.

les mer...
Krohne Gruppebilde med EX ikon crop

Signalomformere fra KROHNE med nytt design og nye bruksområder

Alternativ for parametersetting og kalibrering direkte i Ex-områder

Signalomformerne IFC 100 og MAC 100 samt SMARTMAC 200 er nå tilgjengelig med hus i rustfritt stål. De er hovedsakelig rettet mot applikasjoner i næringsmiddelindustrien, men kan også brukes der høy korrosjonsbestandighet kreves, f.eks. i saltholdige omgivelser.

les mer...
Image converted using ifftoany

Eatons bryteranleggsfamilie Xiria oppgraderes

Designet med Eatons veldokumenterte vakuumbryter teknologi

Plassbehov minimeres, mens skalerbarheten styrkes. Nye tillegg til Xiria-produktfamilen har gjort det mulig å oppskalere bryteranlegget ved behov for flere bryteravganger, tidligere måtte hele anlegget erstattes.

les mer...