Deterministic-Ethernet-crop

Kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best

Hvordan velge sanntids Ethernet

Maskinbyggere og annen industri som tar i bruk riktig sanntid Ethernet standard kan få et markert konkurransefortrinn i både pris og ytelse. Utfordringen er at det er mange forskjellige Ethernet standarder som er tilgjengelig.

Det kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best for de forskjellige bruksområder.

White Paperet vi publiserer her er utarbeidet av en leverandør som har spesialisert seg på PLS basert styring med motion control og maskin syn. De bruker EtherCat som standard Ethernet kommunikasjon. Redaksjonen ser at konklusjonen ikke er helt objektiv, så leserne må ha det i bakhodet. Men det er mye god informasjon å hente som grunnlag for å velge sanntids Ethernet.

Når det gjelder industrielt Ethernet generelt viser analyser at EtherNet/IP på verdensbasis har flest installerte noder, om lag 1 prosent større markedsandel en PROFINET. Forholdet er noe annerledes for sanntids Ethernet. For sanntids Ethernet er det vanskelig å finne statistikk som er utarbeidet av uavhengige kilder. Men det ser ut til at utbredelsen er noe annerledes for sanntids nett, enn for vanlig industrielle Ethernet.

Dokumentet inneholder mye interessant informasjon, men ikke ta konklusjonen som absolutt. God lesing.

IIoT-ill-crop

Trender i Industrielt Internet of Things

IIoT er ikke lenger buzzwords

Den fjerde industrielle revolusjon pågår nå. Over hele verden er industrien inne i en stor endring når det gjelder teknologi og bedriftskultur.

les mer...
KROHNE_calibration_rig-crop

Kalibrering - en del av hverdagen

Vi ønsker alle at målinger er riktig når vi kjøper en vare

Målinger er blitt en integrert del av vårt daglige liv, enten det er i privat eller på jobben. Ofte blir måleresultatene tatt for gitt. Men det er grunn til å se litt nærmere på resultatene.

les mer...
Deterministic-Ethernet-crop

Hvordan velge sanntids Ethernet

Kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best

Maskinbyggere og annen industri som tar i bruk riktig sanntid Ethernet standard kan få et markert konkurransefortrinn i både pris og ytelse. Utfordringen er at det er mange forskjellige Ethernet standarder som er tilgjengelig.

les mer...
Krohne-OPTIFLUX1000-crop

Prinsipper og valg av elektromagnetiske mengdemålere

Viktig å forstå prinsippet for elektromagnetisk strømningsmåling

I mange bransjer er måleinstrumenter og sensorer en viktig del av prosesskontroll systemene. Betydningen av strømningsmåling i disse systemene gjenspeiles i det faktum at det er utvikle flere forskjellige målemetoder for slike målinger.

les mer...