SEW-3-crop

Produksjonen blir mer kundetilpasset

Vil maskin byggere bli programvare leverandører i fremtiden

Bedrifter vil se store strukturelle endringer i årene som kommer. Vil sluttbrukere kjøpe utstyr til sin produksjon, eller vil de kjøpe tjenester fra aktuelle produsenter? Web baserte tjenester og apper vil bli sentralt for både sluttbrukere og leverandører. SEW Eurodrive har i egen produksjon tatt i...
2017-06-29
AMNYTT-Nr-3-crop

Elektrifisering til sjøs er i rivende utvikling

AMNYTT Magazine nr. 3 2017 er distribuert

Marin virksomhet er viktig for store deler av det norske automatiserings og elektro miljøet. Messen Nors Shipping står for dørene og vil vise hvor omfattende denne industrisektoren er for våre bransjer. AMNYTT nr. 3 2017 har flere artikler som viser det.
2017-05-29
elektrisk-aktuator-crop

Gir utmerket ytelse og lavere kostnader

Kan elektriske motorer erstatte pneumatikk i aktuatorer

Det er ikke alltid enkelt å avgjøre om steppmotorteknologi eller servo aktuatorer skal brukes i en gitt applikasjon. Pneumatiske sylinderteknologien er godt kjent i industrien og mye brukt på grunn av dens ytelse, hastighet og kraft, kombinert med lav kostnad per akse.
2017-04-20
IIoT-ill-crop

IIoT er ikke lenger buzzwords

Trender i Industrielt Internet of Things

Den fjerde industrielle revolusjon pågår nå. Over hele verden er industrien inne i en stor endring når det gjelder teknologi og bedriftskultur.
2017-03-23
KROHNE_calibration_rig-crop

Vi ønsker alle at målinger er riktig når vi kjøper en vare

Kalibrering - en del av hverdagen

Målinger er blitt en integrert del av vårt daglige liv, enten det er i privat eller på jobben. Ofte blir måleresultatene tatt for gitt. Men det er grunn til å se litt nærmere på resultatene.
2017-02-23
Deterministic-Ethernet-crop

Kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best

Hvordan velge sanntids Ethernet

Maskinbyggere og annen industri som tar i bruk riktig sanntid Ethernet standard kan få et markert konkurransefortrinn i både pris og ytelse. Utfordringen er at det er mange forskjellige Ethernet standarder som er tilgjengelig.
2017-02-02
Krohne-OPTIFLUX1000-crop

Viktig å forstå prinsippet for elektromagnetisk strømningsmåling

Prinsipper og valg av elektromagnetiske mengdemålere

I mange bransjer er måleinstrumenter og sensorer en viktig del av prosesskontroll systemene. Betydningen av strømningsmåling i disse systemene gjenspeiles i det faktum at det er utvikle flere forskjellige målemetoder for slike målinger.
2017-01-12
Radar-nivå-ill

Sensorene håndtere utfordrende medier og måleoppstillinger godt

En guide for pålitelig og kostnadseffektive nivåmålinger

Måleoppgaver som tidligere krevde store, mekaniske og dyre enheter kan nå utføres ved hjelp av avanserte, svært allsidige teknologier som er holdbare, nøyaktig og enkel å konfigurere å installere.
2016-11-24
Egenskap-eng-crop

Egenskaps engineering

Nå genererer utstyr i produksjonslinjer mer data enn som sosiale genereres i nettverk. Hver enhet kan sende data flere ganger per sekund, og med millioner av tilkoblede enheter. En typisk industriell dataløsning må håndtere milliarder av signaler hver dag.
2016-11-17
Powerlink_web-crop

Hel integrert arkitektur med all ekstern I/Oer koblet til ett nettverk

Sanntids Ethernet for optimalisering av produksjonsutstyr

Ethernet POWERLINK er en industriell Ethernet protokoll som løser "hard realtime" problematikken uten spesial utviklet elektronikk. Sanntidsproblemstillingen løses med programvare, noe som gjør at løsning og fortsatt er 100 prosent i henhold til Ethernet stand-arden IEEE802.3.
2016-11-10
OPC-sak-crop

Kildekoden kan distribueres åpent

Microsoft og OPC UA

Microsoft har tatt initiativ til åpne eksisterende OPC UA C # Stack til Windows 10 Universal Core. Deretter ga de teknologien til OPC Foundation, slik at kildekoden kunne bli distribuert åpen. OPC UA blir ansett for en sentral standard i Industry 4.0 og Industrial Internett f Thing (IIoT). Microsoft...
2016-10-27