ABB skip digital crop

Alle prosjektene bygges på skyplattformen ABB Ability

Digitale prosjekter fra ABB dekker vedlikehold og dataanalyse i oljebransjen

Med en investering på 200 millioner kroner er den første bølgen på rundt 20 digitale pilotprosjekter i gang. Hovedmålet er reduserte vedlikeholdskostnader og datainnsikt på tvers av olje-, gass- og kjemianlegg.

ABB investerer i en rekke pilotprosjekter for å utvikle nye, digitale produkter, tjenester og løsninger til bransjen. Alle prosjektene bygges på skyplattformen ABB Ability, som, ved å benytte digitale industriløsninger, samler, lagrer, søker, finner, viser og analyserer data. Data presenteres deretter som nyttig informasjon i ulike sammenhenger og tidsrammer.

Pilotprosjektene strekker seg fra smidig produksjon, skybasert samhandling og morgendagens kraftnett til online forvaltning av utstyr, digitale tjenester for prosessytelser og tilstandsbasert vedlikehold.  Tre av prosjektene dekker spesielt olje-, gass- og kjemibransjens potensial for tilstandsbasert vedlikehold, service for roterende utstyr og finjustering av ytelsene i installerte styringssystem.

Det første prosjektet dekker vedlikehold, et av de viktigste og største områdene for kostnadsreduksjoner på olje-, gass- og kjemiinstallasjoner. Vedlikeholdsbudsjettet kan utgjøre to tredeler av fortjenesten og er det største enkeltområdet hvor kostnadene kan kontrolleres. Et ledende oljeselskap estimerer at 63 prosent av vedlikeholdsarbeidet ikke fører til forbedringer. Årsaken er at vedlikehold som ikke er nødvendig, gjøres på utstyr som fungerer helt perfekt. Det betyr unødige kostnader og risiko.

Kun ved behov

Prosjektet gir kundene tjenester, verktøy og informasjon som er nødvendig for å samle, stole på og aksjonere på data og online informasjon som genereres av dagens installerte tilstandsovervåkingssystem. Det sikrer at vedlikehold av elektrisk utstyr kun utføres når det er behov og ikke etter kalenderen, noe som kutter unødvendig driftsstans og kostnader.

- Vår tilnærming gir den vitale biten i puslespillet i overgangen fra planlagt til prediktivt vedlikehold, uansett hvilken type tilstandsoveråkingssystem som benyttes, sier Dan Overly, produktsjef i ABBs olje-, gass- og kjemivirksomhet.  - Vi hjelper kunder med å skape verdier fra data. Foreløpige tester viser at prosjektet kan redusere kunders vedlikeholdskostnader med hele 30 prosent.

Det andre prosjektet setter roterende utstyr under lupen. Det byr på en pakke med analytiske tjenester og applikasjoner som gir tilgang til data med god kvalitet, identifiserer feilmønstre i roterende maskiner og forutser potensielle feil. I tillegg sammenligner den kundens «utstyrsflåte» for å forbedre budsjettering til vedlikehold og gjør at ABB kan utvikle tilleggstjenester basert på innsamlet data. Dette tilbudet svarer på etterspørselen fra kjemifabrikksjefer om bedre innsikt i ytelsene til det roterende utstyret, forutser feil før de oppstår og eliminerer unødvendig vedlikehold samtidig som driftskostnadene reduseres.

Nye nøkkeltallsindikatorer

Det tredje prosjektet setter søkelyset på digitale tjenester for prosessytelser. Målet er å forbedre drift og produksjonskvalitet ved å samle data fra kundens eksisterende utstyr, identifisere områder hvor prosessforbedringer er nødvendig, foreslå håndtering av utfordringer og mangler og deretter implementere nødvendige tjenester for å forbedre ytelsene.

Med lavere oljepriser øker oljeprodusentene jakten på forbedringer i produksjonen. Dagens priser gjør at bedre ytelser signifikant kan forbedre bunnlinjen for oljeselskapene. En produksjonsøkning på tre til fem prosent er typisk oppnåelig. Med en pris på 50 dollar fatet betyr det rundt 35 millioner dollar i årlige ekstrainntekter for en plattform med produksjon på 50 000 fat daglig.

Programvaren ABB AbilityTM Process Performance Dashboard er et av resultatene fra prosjektet. Etter å ha identifisert dårlige prosessytelser i oppstrøms olje- og gassinstallasjoner over lang tid har ABB utviklet seks nøkkeltallsindikatorer (KPI-er, key performance indicators) for ytelsene i et anlegg. De inkluderer tre symptomer og tre resultater av dårlig prosessoppførsel.

E+H liten crop

Liten og nett elektromagnetisk mengdemåler for ledende væsker

Sikker og effektiv mengdemåling

Mange bedrifter har funnet ut at det er penger å spare ved å måle og dermed begrense bruken av tilsetningskjemikaler. Derfor har det vært en økende etterspørsel etter måleinstrumenter som effektivt kan måle forbruket.

les mer...
AMNYTT Nr 6 crop_edited-1

AMNYTT 06 2017 er distribuert

Utviklingen nå mer omfattende enn for kort tid siden

Det ser ut til at de fleste piler for norsk økonomi og industri peker oppover. Næringslivet har vist en formidabel evne til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Fagfolk har flyttet på seg og omstilt seg til nye bransjer.

les mer...
freistellen mit PfadCD-Inlay einbauenNetwork Interfaces fg

Kabinetter og koblingsbokser i polyester

Med beskyttelsesgrad IP66 står ingenting i veien for utendørs bruk

Sortimentet i serien Clipsafe fra Phoenix Contact er nå utvidet. I tillegg til husene i spesialstål finnes det nå også 35 robuste Ex-sertifiserte hus i polyester for bruk i prosesstekniske omgivelser.

les mer...
Mettler masse crop

Massekomparatorer fra METTLER TOLEDO gir effektiv, feilfri og sporbar kalibrering

Håndterer også måleusikkerhet

I dagens arbeidsliv er det en nesten universell oppgave å øke kvaliteten og samtidig redusere tidsforbruket. Vektkalibrering er ikke noe unntak da det stadig blir vanskeligere for kunder i svært regulerte bransjer å vente på kalibrerte vekter.

les mer...